VILKÅR & BETINGELSER

Velkommen til Københavns Dykkerskole’s hjemmeside. Ved at besøge vores hjemmeside og bruge vores services accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer alle disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge vores hjemmeside eller services.

Handelsvilkår

Københavns Dykkerskole ApS
Havneholmen 22, 5. Tv
1561 København V
Cvr: 43800914

Skoleadresse

Backersvej 16
2300 København S

Stiftelsesdato 16-01-2023.

Aftale
Disse vilkår og betingelser udgør en aftale mellem dig og Københavns Dykkerskole vedrørende din brug af vores hjemmeside og services. Ved at bruge vores hjemmeside og services accepterer du disse vilkår og betingelser og er bundet af dem.

Din brug af vores hjemmeside og services
Du må kun bruge vores hjemmeside og services til lovlige formål og i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Du accepterer at overholde alle gældende love og regler ved brug af vores hjemmeside og services.

Du accepterer, at du ikke må bruge vores hjemmeside eller services til at:

Overtræde nogen lov eller regel.

Snyde eller vildlede os eller andre brugere af vores hjemmeside eller services.

Uploade eller sende virusser eller andet skadeligt materiale, der kan skade vores hjemmeside eller services eller vores brugere.

Forstyrre eller afbryde vores hjemmeside eller services eller serverne eller netværket, der er forbundet med vores hjemmeside eller services.

Priser
Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner (DKK). Priserne er dagspriser. For private er priserne hos Københavns Dykkerskole inkl. 25% dansk moms og andre afgifter. Ved indkøb til erhverv er momsen ekslusive. Eventuel forsendelse kommer oveni.

Betaling
På hjemmesiden kan du betale med betalingskort.

Ved salg af services og varer, som ikke findes til betaling via hjemmesiden, kan betaling udføres via bankoverførsel. Konto i SparNord reg. 9056 konto 1580346738

Kursus og varer skal betales forud for levering.

Betalingsfrist er 10 dage netto. Ved manglende betaling vil der blive tilsendt en rykkerskrivelse. Rykkerskrivelsen skal betales inden for 10 dage ellers fremsendes en ny rykkerskrivelse. Hver rykkerskrivelse koster DKK. 100,-. Hvis 2. rykkerskrivelse ikke betales til tiden bliver sagen uden
yderligere varsel overdraget til advokat for debitors regning. Alle forfaldne beløb vil blive tilskrevet % i rente pr. påbegyndt måned.

Levering
Hvis du køber varer fra Københavns Dykkerskole, som du ønsker skal fremsendes modtager du besked per e-mail om, at din ordre er blevet afsendt. Derefter, går der 1-2 hverdage, før den ankommer til aftalte adresse.

Det er dit ansvar at være forsigtig, når du åbner varens pakning, så varen ikke beskadiges. Vær særligt opmærksom på ikke at bruge skarpe genstande, når du åbner pakningerne.

Bestilling
Du kan bestille varer og serviceydelser fra Koebenhavns Dykkerskole på følgende måder:

på hjemmesiden www.koebenhavnsdykkerskole.dk

på e-mail info@koebenhavnsdykkerskole.dk

Bestiller du via hjemmesiden, modtager du en automatisk genereret bekræftelse på din bestilling umiddelbart efter have gennemført bestillingen. Bestiller du via e-mail eller mundtlig aftale, sender vi dig en faktura til forudbetaling via bankoverførsel.

Ordrebekræftelse
Alle bookinger foretaget via https://www.koebenhavnsdykkerskole.dk bekræftes per e-mail). Det er ikke muligt at få en kopi af ordrebekræftelsen tilsendt senere.

Fortrydelsesret ved varekøb (private)
Ved køb af ydelser som f.eks. kurser og ture er der begrænset fortrydelsesret. Dette behandles særskilt andetsteds i handelsbetingelserne. Ved fortrydelse af køb af varer, som har været brugt/anvendt af kunden gives kun 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret ved varer som er taget i anvendelse gælder kun for varer som er købt online.

Fortrydelsesretten løber fra den dag hvor du har modtaget din vare. Ønsker du at gøre brug din fortrydelsesret, bedes du kontakte os på info@koebenhavnsdykkerskole.dk

Ved køb af forbrugsstoffer såsom DVDer, bøger og manualer bortfalder fortrydelsesretten hvis forseglingen brydes.

Specielt tilpassede varer (eksempelvis målsyede dragter) tages ikke retur. Forbrugeren accepterer således ved køb, at fortrydelsesretten bortfalder, idet fremstillingen påbegyndes med det samme.

Returnerer du en brugt vare, hæfter du for værdiforringelsen. Dvs. du hæfter for den forringelse af varen, som skyldes anden håndtering af varen end hvad der er nødvendigt for at teste den på almindelig vis, som du ville gøre i vores fysiske butik. Københavns Dykkerskole anslår denne værdiforringelse.

Synlig slitage eller ridser medfører en ubetinget værdiforringelse på minimum 75%. Det betragtes som en væsentlig værdiforringelse, hvis varen ikke returneres med oprindelig, ubeskadiget indpakning, dersom den leveres i en særlig indpakning fra producentens side.

Fortrydelsesretten på brugte varekøb gælder af hygiejniske årsager ikke dragter (tør, våd og inderdragter) som har været anvendt i vandet.

Når fortrydelsesretten udnyttes skal du selv betale portoen for at sende varen retur. Alle produkter købt hos Københavns Dykkerskole forbliver Københavns Dykkerskoles ejendom indtil du modtager varen. Det betyder, at risikoen for bortkommet post tages af Københavns Dykkerskole. Ønsker du at gøre din fortrydelsesret gældende, er varen din ejendom indtil Københavns Dykkerskole igen modtager den – du hæfter altså for en eventuel tabt forsendelse.

Varen skal sendes eller indleveres til:

Københavns Dykkerskole ApS
Havneholmen 22, 5. Tv
1561 København V

Når du fortryder dit køb tilbagebetales hele købesummen til dig. Dette gøres ved at tilbageføre beløbet til dét kreditkort, som blev anvendt ved betalingen, når vi har fået varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Bemærk – vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Fortrydelsesret for udlejning af udstyr

Ved afmelding af forudbetalt udlejningsudstyr booket i webshop eller over faktura ifm. én-dags-udlejning

Ved afmelding af udlejningen

mere end 7 dage før turen afholdes refunderes 75% af den samlede/endelige tur og udlejningspris.

mellem 7 dage og 72 timer før turen refunderes 50% af den samlede/endelige tur og udlejningspris.

mindre end 72 timer før afgang er der ingen refundering.

Kørsel i forbindelse med kursus og ture
Københavns Dykkerskole sørger for transport af instruktør og udstyr i bil. Persontransport skal kursisterne og deltagere selv arrangere. Instruktøren på det enkelte kursus kan være behjælpelig med at koordinere pladser i de enkelte biler, men evt. afregning for personkørsel sker internt mellem deltagerne – Evt. booking af lejebil eller anden transport er for egen regning. Er eleven under 18 år skal forældrene selv transportere eleven til og fra dykkerstederne eller arrangere og give skriftlig tilladelse til, at eleven må køre med andre kursister på info@koebenhavnsdykkerskole.dk.

Fortrydelsesret i forbindelse med aktiviteter, kursus og ture
Booker du et kursus eller aktivitet, som har opstart inden 14 dage, som du ønsker at annullere, vil du få refunderet kursusprisen alene. Udgifterne til eLearning og en evt. tilkøbt forsikring. refunderes ikke. Læs mere om forsikring nedenfor.

Ved afmelding:

mere end 21 dage før start refunderes 75% af den fulde pris

mellem 21 dage og 10 dage før kursusstart refunderes 50% af pris

mindre end 10 dage før kursusstart er der ingen refundering

Ved udeblivelse er der ingen refundering

Ved returnering af fysiske undervisningsmaterialer gælder samme regler som ved køb af andre fysiske varer i. Digitale undervisningsmaterialer skal være ubrugte for at være berettiget til returnering.

Der kan tegnes en forsikring på 10% af kursets pris. Forsikringen betyder, at du kan flytte aktiviteten eller kurset til et andet kursus på en anden dato (dog senest 12 mdr. frem) hvor der er plads, du kan dog kun flytte kurset eller dele af kurset én gang. En evt. prisforskel skal betales hvis kurset er dyrere, men udbetales ikke hvis kurset er billigere. Pengene kan ikke betales retur på baggrund af forsikringen. Forsikringen er kun gyldig såfremt den er tegnet samtidig med, at du booker kurset.

Hvis Københavns Dykkerskole aflyser et kursus vil der være fuld refusion uanset tidspunkt for aflysning. Det vil også være muligt at rykke kurset til et fremtidigt kursus med ledig dato. Det kræver dog minimum to deltagere på et kursus for at vi kan gennemføre et kursus.

Frasigelse- og begrænsning af ansvar
Nedenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Københavns Dykkerskole påtager sig ikke ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte (varer og kurser), i anledning af aftaler mellem dig og Københavns Dykkerskole. Et erstatningskrav over for Københavns Dykkerskole kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

Københavns Dykkerskole kan ikke gøres ansvarlig for manglende eller forsinket levering i tilfælde, hvor følgende omstændigheder er indtruffet, hvis omstændighederne forhindrer opfyldelse af aftalen eller opfyldelsen er urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

Det påhviler Københavns Dykkerskole uden ugrundet ophold skriftligt at underrette dig om at sådanne omstændigheder er indtruffet.

ENHVER ORDRE MODTAGES UNDER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER SAMT FORCE MAJEURE, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, pandemi, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Københavns Dykkerskoles, Københavns Dykkerskole instruktører og personale eller Københavns Dykkerskoles leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Københavns Dykkerskole eller Københavns Dykkerskole leverandørers muligheder for at levere. Københavns Dykkerskole har i tilfælde af force majeure og pandemi valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Københavns Dykkerskole er i tilfælde af force majeure og pandemi uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Københavns Dykkerskole kan ikke gøres ansvarlig, udtalt eller underforstået, for så vidt angår brugen af dette site, eller informationen, indhold, materiale eller produkter indeholdt på dette web-site. Du accepterer udtrykkeligt, at brugen af dette website er på egen risiko. I det omfang loven tillader det, frasiger Københavns Dykkerskole sig alle garantier, udtalt eller underforstået. Københavns Dykkerskole kan ikke garantere at dette website, dets servere eller e-mails sendt fra Københavns Dykkerskole er fri for virus eller skadelige komponenter. Vi kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader af enhver art der stammer fra brugen af dette website, inklusiv men ikke begrænset til direkte, indirekte, tilfældige og afledte skader.

Hvis dele af Købsaftalen helt eller delvist ikke kan håndhæves overfor dig, er resten af ​​Handelsbetingelserne fortsat gyldig. De ugyldige betingelser skal erstattes af de vilkår som er fastsat i dansk retspraksis og sædvane for internethandel generelt.

Ændringer i vilkår og betingelser
Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår og betingelser når som helst og uden forudgående varsel. Det er dit ansvar at gennemgå disse vilkår og betingelser regelmæssigt for at være opdateret om eventuelle ændringer. Fortsat brug af vores hjemmeside og tjenester efter eventuelle ændringer betragtes som accept af disse ændringer.

Fortrolighedspolitik
Københavns Dykkerskole tager beskyttelse af dine personlige oplysninger alvorligt. Vi vil kun indsamle og bruge dine oplysninger i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Læs mere HER.

Ophavsret og intellektuel ejendomsret
Alt indhold på vores hjemmeside og i vores undervisningsmaterialer er beskyttet af ophavsret og anden intellektuel ejendomsret. Du må ikke kopiere, distribuere, reproducere eller på anden måde anvende vores indhold uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Lovvalg og tvister
Enhver tvist eller uoverensstemmelse, der måtte opstå som følge af disse vilkår og betingelser eller brugen af vores tjenester, vil blive underlagt dansk lovgivning og vil blive afgjort af de danske domstole.

​Klagemuligheder
Er du ikke tilfreds med vores service eller produkter kan du skrive en mail til vores ejere på: info@koebenhavnsdykkerskole.dk. Kan vi mod forventning ikke finde en løsning, er der følgende klagemuligheder: Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos Københavns Dykkerskole, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller kommentarer vedrørende vores vilkår og betingelser, bedes du kontakte os via e-mail på info@kobenhavnsdykkerskole.dk.

Kontakt os