FORTROLIGHEDS-POLITIK

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Københavns Dykkerskole indsamler, bruger, videregiver og beskytter dine personoplysninger.

Indsamling af personoplysninger
Københavns Dykkerskole indsamler personoplysninger fra dig, når du booker en dykkerudflugt eller tilmelder dig en kursus, og når du besøger vores hjemmeside eller sociale medier. De oplysninger, vi indsamler, kan omfatte:

 • Navn og kontaktinformation, herunder e-mailadresse, postadresse og telefonnummer
 • Betalingsoplysninger
 • Dykkercertifikation og erfaring
 • Helbredsoplysninger og medicinske begrænsninger

 

Brug af personoplysninger
Københavns Dykkerskole bruger dine personoplysninger til at:

 • Fuldføre dine dykkerbestillinger eller tilmeldinger til kurser og andre aktiviteter
 • Administrere vores forhold til dig
 • Sende dig oplysninger om vores dykkerudflugter, kurser og andre aktiviteter
 • Forbedre vores hjemmeside og vores tjenester

 

Videregivelse af personoplysninger
Københavns Dykkerskole videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden din tilladelse, medmindre vi er forpligtet til at gøre det i henhold til loven eller på anmodning fra myndighederne.


Beskyttelse af personoplysninger
Københavns Dykkerskole træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug, ændring eller offentliggørelse.


Opbevaring af personoplysninger
Københavns Dykkerskole opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med indsamlingen eller som påkrævet ved lov. Vi vil også slette dine personoplysninger, når du beder os om det.

Dine rettigheder

Du har ret til at:

 • Anmode om adgang til dine personoplysninger
 • Anmode om rettelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Indgive indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
 • Anmode om at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger

 

Ændringer til vores fortrolighedspolitik
Københavns Dykkerskole forbeholder sig ret til at ændre denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemgår denne fortrolighedspolitik for at holde dig opdateret om eventuelle ændringer.


GDPR
General Data Protection Regulation er en europæisk databeskyttelsesforordning, der trådte i kraft i maj 2018. Forordningen giver en række rettigheder til EU-borgere med hensyn til deres personoplysninger og styrker samtidig virksomheders forpligtelser til at beskytte personoplysninger.

Københavns Dykkerskole tager GDPR alvorligt og forpligter sig til at overholde forordningen. Vi indsamler kun personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere vores tjenester til dig, og vi anvender dem kun til de formål, som vi har angivet i vores fortrolighedspolitik. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden din tilladelse, medmindre vi er forpligtet til at gøre det i henhold til loven eller på anmodning fra myndighederne.

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug, ændring eller offentliggørelse. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålene med indsamlingen, eller som påkrævet ved lov. Vi sletter også dine personoplysninger, når du beder os om det.

Som en registreret person har du en række rettigheder i henhold til GDPR, herunder ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger, ret til at anmode om rettelse eller sletning af dine personoplysninger, ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, ret til at indgive indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, ret til at anmode om at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til GDPR eller anden gældende lovgivning om databeskyttelse, bedes du kontakte os på følgende måder: email, telefon eller postadresse. Vi vil gøre vores bedste for at besvare dine spørgsmål og besvare dine anmodninger så hurtigt som muligt.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne fortrolighedspolitik eller ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til GDPR eller anden gældende lovgivning om databeskyttelse, bedes du kontakte os på info@koebenhavnsdykkerskole.dk.

Kontakt os