Nyt kursus i Københavns Dykkerskole

PADI Danish Ghostnet Recovery Speciality

Amager Strand – Pris kr. 1.095

I samarbejde med PADI og North Nature tilbyder vi nu i Københavns Dykkerskole kurset “PADI Danish Ghostnet Recovery Speciality.”

Som Danish Ghostnet Recovery dykker får du viden om bjærgning og håndtering af spøgelsesgarn i danske farvande.

Du vil tilegne dig færdigheder, som gør, at du kan bjærge nettene på en sikker måde, og at du kan komme fri af et net, hvis uheldet er ude.

De fleste fiskegarn er lavet af plastik, som på sigt vil gå i opløsning og blive til micro-plast. Derfor betragtes det som havaffald. Dertil kommer, at havdyr som sæler, marsvin og havfugle kan blive alvorligt skadet eller kvalt, hvis de vikles ind i spøgelsesgarn. 

Hjælp North Nature med at finde og fange ejerløse fiskenet.

Foreningen North Nature har i fire år kæmpet for at finde og fange ejerløse fiskenet, som hvert år dræber tusindvis af pattedyr, fisk og fugle. Udover at oplyse om nettets farer, har North Nature også som mål at inspirere andre til at engagere sig. Det gør de ved at uddanne frivillige dykkere til at bjærge nettene. De har desuden etableret et rapporteringssystem for fiskere og andre, der støder på spøgelsesnet. 

Bliv Danish Ghostnet Recovery dykker. Tilmeld dig kurset her

Her kan du indberette, hvis du finder et spøgelsesnet:

For at kunne deltage i kurset skal du være mindst 12 år og certificeret PADI Open Water eller tilsvarende.

Kurset består af en teoretisk gennemgang, hvor du får viden om, hvad spøgelsesgarn er, og hvordan de ender i de danske farvande.  

Kurset foregår dels i svømmehallen og dels på Amager Strand, hvor der er 2 åbenvansdyk.

Efter endt kursus er du certificeret Ghostnet Recovery dykker, hvilket betyder, at du er kvalificeret til at planlægge, organisere og dykke komfortabelt i det, der er gennemgået og trænet på kurset.

Har du spørgsmål? Kontakt os på: kontakt@koebenhavnsdykkerskole.dk

Spøgelsesgarn er en fælles betegnelse for alle tabte eller efterladte fiskegarn (ikke markeret) i havet eller i ferskvande. De fleste garn er lavet af forskellige former for plastholdigt materiale og vil med tiden opløses i det maritime miljø og blive til micro-plast. Spøgelsesgarn betragtes derfor som affald, der ikke hører hjemme i naturen. Spøgelsesgarn vil i mange tilfælde fortsætte med at fiske fange fugle, skaldyr og andre maritime arter. Det utilsigtede fiskeri kaldes ghost-fishing.

Det er en global interesse at rydde op i verdenshavene, både lokalt, nationalt og internationalt. Oprydningen er båret af mennesker med en passion for beskyttelse af det maritime miljø. Oprydningen er forbundet med en risiko, derfor anbefales det, at man har en uddannelse og erfaring, før man deltager i oprydningen under vandet.

Havdyr som sæler, marsvin og havfugle kan blive alvorligt skadet eller kvalt, hvis de vikles ind i spøgelsesgarn. Nogle dyr bliver trukket ned, er ude af stand til at bevæge sig og dør af sult.

Nettene fanger ikke kun fisk, men alle maritime dyr går til, så dyr dør uden grund.

Der er ingen forskrifter for at arbejde med at fjerne net ud over god træning. Derfor er det kun kvalificerede og kompetente dykkere, der kan deltage i oprydningen.

Før man fjerner net fra vrag, beskyttede rev, og andre komplekse eller skrøbelige strukturer, skal man vurdere, om det gør mere skade end gavn at fjerne nettet. Hvis vurderingen er, at det skal fjernes, skal det gøres med forsigtighed, og af sikkerhedsmæssige årsager bør net altid fjernes af professionelle dykkere. 

De fleste fiskegarn er lavet af plastik, som på sigt vil gå i opløsning og blive til micro-plast. Derfor betragtes de som havaffald.

EU har estimeret, at tabte fiskegarn, udgør 27 procent af alt havaffald Europa. Dette svarer til estimeret 11.000 tons om året. De tilsvarende danske tal er ikke tilgængelige endnu, men i Limfjorden alene er der fjernet over 1.200 garn, og vurderingen er, at der fortsat ligger ca. 5.000 garn tilbage.

Det er dårlig sigtbarhed. Dertil kommer, at spøgelsesgarn udgør en risiko for dykkerne, da du kan blive viklet ind og fanget i dem. Dette kursus er designet til at minimere denne risiko. 

På dette kursus vil du tilegne dig færdigheder, som gør, at du kan bjærge nettene på en sikker måde med henblik på at bidrage til et renere maritimt miljø, samt at du kan komme fri af et net, hvis uheldet er ude. 

 

Det er vigtigt at sikre sig at dykkeren både forstår og ved hvordan man håndterer sikkerhed og udførelse. Af sikkerhedsmæssige årsager skal dykkeren kunne vurdere og beslutte om den enkelte er for stor. En vurdering man skal lave hver eneste gang.

Meningen med kurset er at uddanne nye dykkere med stor viden og dykkererfaring i bjærgning og håndtering af spøgelsesgarn i danske farvande.

Der er et begrænset antal pladser. Tilmeld dig nu. 

Pris 1.095,- 

PADI Danish Ghostnet Recovery Speciality

DELTAG I DETTE POPULÆRE KURUS HOS KØBENHAVNS DYKKERSKOLE – BOOK DIN PLADS NU:

KØBENHAVNS DYKKERSKOLE – kontakt@koebenhavnsdykkerskole.dkTelefon 53522223